PARTNERI

OSNOVNA SKOLA JOSIPA MATOSA (Hrvatska)

Osnovna škola Josipa Matoša osnovana je 1970. godine i jedina je samostalna škola za učenike s teškoćama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Uz nastavu, za učenike organizira i produženi stručni postupak te različite rehabilitacijske sadržaje. Uz akademska znanja, škola razvija kod učenika i vještine potrebne za svakodnevni život. Okvirni nastavni plan i program propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali edukacijski rehabilitatori, uz podršku stručne službe,  za svakog učenika izrađuju i individualizirani program rada u skladu s potrebama i mogućnostima svakog učenika. 

Za učenike s teškoćama postoji jako malo prikladnih udžbenika i radnih materijala, stoga većinu didaktičkog i metodičkog materijala izrađuju sami učitelji edukacijski rehabilitatori. Uz obvezne roditeljske sastanke, škola organizira i predavanja za roditelje te radionice za roditelje i učenike.

Škola je sudjelovala u više nacionalnih i međunarodnih projekata kao nositelj ili partner (IPA, ACES, Erasmu+, Europa za građane …)te surađuje s različitim ustanovama, organizacijama i udrugama na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

LOGOPSYCOM (Belgija)

Logopsycom je obrazovni inovativni centar koji osimišljava i primjenjuje alternativne metode i tehnike (digitalne ili nedigitalne) u svrhu pružanja podrške osnovnim i srednjim školama, obrazovnim organizacijama, djeci i roditeljima. Utemeljena je prvenstveno kao organizacija koja pruža podršku u području specifičnih teškoća u učenju kod djece i mladih (disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija) te je i rad usmjeren na kreiranje pristupačnog sadržaja za učenike koji imaju navedene teškoće.

Logopsycom pruža podršku školama i centrima za mlade u osmišljavanju projekata, a kako bi se unaprijedile metode učenja i poučavanja te osigurala poticajna okolina i inkluzivna politika. Dosad smo proveli preko 30 Erasmus+ KA2 projekata.

LES APPRIMEURS (Francuska)

Osnovana 2013. godine, Le Apprimeurs je privatna tvrtka specijalizirana za izradu prilagođenih digitalnih rješenja u području obrazovanja, kulture i edukacija. Njihov rad je usmjeren na temeljne i meke vještine te osiguranje pristupačnosti znanjima i vještinama za sve, a kroz sljedeće aktivnosti: 

 • Dizajniranje i razvijanje obogaćenih digitalnih izdanja za mlade, škole i učilišta te u području kulture i baštine.
 • Osmišljavanje digitalnih i obrazovnih projekata usmjernih na osiguravanje inovativnih i kreativnih rješenja u području čitanja i učenja, posebno naglašavajući pristupačnost u digitalnim alatima i sadržajima.
 • Provedba radionica u području novih izdavačkih tehnologija u svrhu poticanja njihove dostupnosti korisnicima koji imaju otežan pristup navedenim tehnologijama: radionice u području kodiranja i kreiranja digitalnih knjiga. 
 • Edukacije u području digitalnog upravljanja projektima za stručnjake i učenike u školama i učilištima uz pomoć kvalificiranih pružatelja stručnog usavršavanja kao što je Asfored (organizacija koja se bavi izadavštvom).

Izdajemo vlastite knjige te pružamo usluge u području izdavaštva za druge institucije, organizacije te izdavačke kuće. Sudjelovali smo u više europskih projekata kao nositelji i partneri. Proveli smo 8 takvih projekata od 2016. godine.

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS (Italija)

Osnovan 1814. godine, Institut za gluhe i nagluhe u Torinu pruža niz usluga i aktivnosti za gluhe i nagluhe osobe te djecu i odrasle koji imaju druge jezične i kognitivne teškoće, kao što su:

 • Obrazovanje odraslih za gluhe i nagluhe;
 • Strukovno obrazovanje za gluhe i nagluhe, slijepe i slabovide osobe te osobe s poremećajem iz spektra autizma odnosno s drugim teškoćama u razvoju;
 • Logopedski tretman i program rane intervencije;
 • Edukacije i stručno usavršavanje učitelja; edukacije za logopede, medicinsko osoblje, obrazovne radnike te druge stručnjake;
 • Mobilni stručni tim edukacijskih rehabilitatora koji pruža podršku redovnim školama u radu s učenicima s teškoćama u razvoju, a u suradnji s lokalnim pružateljima socijalnih usluga i nadležnim obrazovnim vlastima;
 • Specijalizirana knjižnica i dokumentacijski centar; 
 • Projekti u području inkluzije gluhih i nagluhih osoba u zajednicu u smislu univerzalne pristupačnosti, prvenstveno u muzejima i kulturnim ustanovama i institucijama.

Institut za gluhe i nagluhe u Torinu sudjelovao je u više od 20 Erasmus+ projekata i projekata Europskih snaga solidarnosti usmjernih na pristupačnost, kao što su: Be included in society, Accessible Work for All, InclEUsion – Poticanje socijalne inkluzije imigranata s teškoćama u razvoju kroz unapređenje kompetencija u području obrazovanja odraslih i Bibliodos.

Projekt “Role models for pupils with disabilities” (hrv. “Uzori za učenike s teškoćama u razvoju”) sufinanciran je sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije i provodit će se od ožujka 2023. godine do ožujka 2024. Ova mrežna stranica i projekt izražavaju isključivo stajalište njenih autora i Europske komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

(Oznaka projekta: KA210-SCH-B16D7466)

Scroll to Top