O PROJEKTU

Temeljna pretpostavka inkluzije jeste ostvarivanje punog potencijala svakog učenika, unatoč postojećim teškoćama. Inkluzivni odgoj i obrazovanje je u središtu svakodnevnog rada partnera na projektu, što i jeste motivacija za provedbu projekta odnosno ostvarivanje rezultata projekta. Jedan od načina na koje je moguće promicati inkluziju i poticati različitost u odgojno-obrazovnom sustavu jest uz pomoć priča, što je i cilj projekta. Stanovništvo Europske unije je raznoliko, što se odražava i na strukturu odgojno-obrazovnih ustanova. Dječja literatura je stoga veoma važan alat za poučavanje o različitosti i poticanje inkluzivnog ozračja u školama.

Također, literatura utječe na svakodnevni život učenika i ima važnu ulogu tijekom ranog razvoja. Premda su danas učenicima dostupne različite knjige, u dječjoj literaturi se nedovoljno naglašava različitost, posebno kada su u pitanju teškoće u razvoju (Leahy&Foley,2018). Sadržaj priča koje djeca čitaju ili slušaju utječe na njihov doživljaj sebe samih, svojih vršnjaka i svijeta oko njih.

Kroz razvoj samopoudanja i samopoštovanja poticat će se razvoj akademskih vještina te prevenirati rano napuštanje odgojno-obrazovnog sustava. Učenici s teškoćama u razvoju mogu imati prosječne ili iznadprosječne sposobnosti, ali slabiji akademski uspjeh može slabiti njihovo samopouzdanje i samopoštovanje. Dio učenika s teškoćama u razvoju, upravo zbog izostanka očekivanog akademskog uspjeha napušta školu. Stoga je važno poticati razvoj samopoštovanja i samopouzdanja već u ranom odgoju i obrazovanju.
Uz priručnik, kreirat će se zbirka kratkih inspirativnih priča u obliku e-knjige čiji će junaci biti upravo djeca s teškoćama u razvoju. Inkluzivna škola i razred trebaju knjige i priče koje potiču ostvarenje inkluzivnih ciljeva i nude mogućnost identifikacije s različitim likovima za sve učenike. Djeci su potrebni dobri modeli ili uzori koji će pozitivno utjecati na njihov razvoj. Stoga je važno ponuditi im različite modele koji će oblikovati njihovo ponašanje, odnose s drugima te odluke koje donose. Također, na djecu utječu i priče koje čitaju. Ukoliko im se ne ponudi širok izbor različitih likova, neće prepoznati sebe u tim pričama.

Partneri na projektu u svom svakodnevnom radu izrađuju i primjenjuju različite inkluzivne obrazovne alate. Također, kontinuirano pružaju i potrebnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju. Kreiranje pozitivnih i inspirativnih priča jedan je od načina na koji potiču ostvarenje inkluzivnih ciljeva na kojima svakodnevno rade.

Projekt “Role models for pupils with disabilities” (hrv. “Uzori za učenike s teškoćama u razvoju”) sufinanciran je sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije i provodit će se od ožujka 2023. godine do ožujka 2024. Ova mrežna stranica i projekt izražavaju isključivo stajalište njenih autora i Europske komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

(Oznaka projekta: KA210-SCH-B16D7466)

Scroll to Top