Priče koje promiču inkluziju i jednakost 

Fotografija: PublicDomainPictures on Pixabay.com

Priče i bajke su uobičajeni dio odrastanja velikog broja djece, od njihove najranije dobi. Od bajki do hrabrih junaka, od superheroja do superzlikovaca, priče su moćni odgojno-obrazovni alati ne samo u kognitivnom, već i u emocionalnom, psihološkom i pedagoškom smislu. Ali kako to da priče igraju tako važnu ulogu u djetinjstvu? 

Neka istraživanja (Kristin J. Alexander, Sapient, Inc., i Peggy J. Millerwe, 2001) pokazuju da priče potiču snažnu i trajnu emocionalnu uključenost djece, a koju autori nazivaju “privrženost priči”. Priče predstavljaju strategije koje djeca usvajaju kako bi se nosila s uobičajenim stresnim iskustvima u djetinjstvu (npr. rođenje brata ili sestre, polazak u školu, preseljenje u novo susjedstvo).  

Djeca se također ponekad oduševljavaju i bajkama u kojima vide svoje trenutne emocionalne brige ili ih koriste za pronalaženje rješenja za svoje probleme (Alexander, K. J., Miller, P. J. i Hengst, J. A., 2001). Zato se čini da je pričanje priča djeci važno na više različitih razina.  

Zapravo, slike koje opisuje onaj tko priča priču, predstavljaju modele za tumačenje i konstrukciju osobnih iskustava djece. Ove slike, koje predstavljaju različite situacije i/ili različite likove, pomažu djeci da se poistovjete s pričom.  

Uživjeti se u priču znači da se dijete može identificirati s različitim ulogama u priči, osjećajući se jednog dana vrlo jakim superjunakom, drugoga dana nespretnim goblinom, trećeg vješticom s magičnim moćima, i tako dalje. Stoga dječja književnost pomaže u prilagodbi djece društvu u kojem žive i olakšava razvoj odgovarajućih socio-emocionalnih vještina.  

Fotografija: saralcassidy on Pixabay.com

Povijesno gledano, dječja književnost bila je često na meti kritika upravo zbog grešaka u prikazivanju osoba s invaliditetom. Istraživači su pronašli da su autori često prikazivali likove djece s teškoćama u razvoju kao osobe ograničenih sposobnosti koji uglavnom nisu bili glavni likovi priče.  

U knjigama objavljenim kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih, ovi likovi su bili prikazivani u nešto pozitivnijem svjetlu. U tadašnjim pričama, uključivali su se u tipične dnevne aktivnosti, imali su pozitivne i značajne interakcije s vršnjacima, a njihov invaliditet, odnosno teškoća, nije više bila u središtu priče te su često imali ulogu pomagača (Price, C. L., Ostrosky, M. M., & Mouzourou, C., 2016).   

Leicester (2007), kao i neki drugi autori, zaključili su da nedostatak literature u kojoj su neki likovi osobe s invaliditetom šalje poruku da su osobe s invaliditetom manje zanimljivi i manje cijenjeni članovi društva. Zbog toga je kreiranje inkluzivnih materijala za čitanje djeci s teškoćama u razvoju važno, kako bi se povećala društvena raznolikost u njihovim školama i razredima, promicali pozitivni stavovi prema vršnjacima te poticao razvoj pozitivne slike o sebi.  

Izlaganje djece pozitivnim uzorima (modelima) može utjecati na njihovo samopoštovanje i socijalni identitet, a također može poboljšati i njihove interakcije s drugima, kao i povećati njihovu emocionalnu povezanost s knjigom odnosno pričom. Djeca kroz priče upoznaju svijet različitih likova te inspirirani njima mogu stvarati i usmjeravati vlastite emocije i misli.  

Cilj projekta Role Models jeste stvaranje i prikupljanje pozitivnih priča koje realno prikazuju modele osoba s invaliditetom. Projektom se promiče povjerenje, inkluzija i raznolikost u školi i razredu, te se i djeci i učiteljima pružaju inkluzivni materijali za učenje, i sadržajno i formalno. Kroz kreiranje priča koje realno predstavljaju svijet osoba s invaliditetom, kao i moguće modele uspjeha i osobnog rasta, projekt ima za cilj potaknuti uključivanje i uklanjanje prepreka, promičući pri tome pismenost i digitalne kompetencije.  

Kako ne biste propustili novosti u projektu, pretplatite se na naš bilten i pratite nas na LinkedIn! 

Reference

Scroll to Top